Srce, cvijet, mekog srca, Fleur, 3d & Sažetak visoke kvalitete pozadine